Sociometria I. La mesura de les relacions

Franch, Joaquim
Share
Article sobre les arrels teòriques i històriques de la sociometria i sobre els límits de la seva utilitat. Es presenta un estudi d'observació sistemàtica i s'analitzen els resultats obtinguts en relació al sociograma ​
​Tots els drets reservats