Libros de referencia y consulta: utilización

Franch, Joaquim
Share
Presentació dels resultats d'un sondeig fet a alumnes i professors sobre la finalitat dels llibres de consulta. Els alumnes generalment creuen que la consulta de llibres ha de servir per donar resposta a qüestions concretes o bé per ajudar-los a organitzar la informació que ja tenen. Entre els professors, hi ha els que utilitzen els llibres com a material complementari del treball amb fitxes i altres com a mitjà que garantitza una elaboració més àmplia de cada tema. S'analitzen també les insuficiències del material de consulta i es fan propostes per una renovació de la biblioteca de consulta. Aquesta renovació inclou: diversificar el material de consulta, ampliar la biblioteca de l'aula amb material no destinat específicament per a nens, i elaboraració a la classe de materials de consulta heterogenis ​
​Tots els drets reservats