Model de disseny de les activitats de vacances

Franch, Joaquim
Share
Descripció i disseny d'un joc de simulació que reprodueix el procés de discussió que realitza un equip d'animadors per arribar a dissenyar una activitat de llarga durada, com per exemple una colònia de vacances. Document mecanoscrit amb el membret de l'Ajuntament de Girona. Inclou quadres, taules i dibuixos. Hi ha dues versions del document ​
In copyright In copyright