II Congrés internacional del joc i la joguina

Franch, Joaquim
Share
Conclusions del II Congrés internacional del joc i la joguina, celebrat a Barcelona els dies 19, 20 i 21 de novembre del 1977 ​
​Tots els drets reservats