Un Parc natural al darrer bosc de la mediterrània

Franch, Joaquim
Share
El propòsit d'aquest article és el de delimitar àmbits en els quals sigui possible un debat de concertació constructiva que permeti, a més a més d’assegurar la protecció de les Gavarres, fer-ne un projecte àmpliament compartit i sentit com a propi per una gran majoria de les persones que hi viuen. Amb aquesta finalitat i partint de la manera com la nostra legislació defineix un parc natural, voldria esbossar els propòsits més essencials i proposar una fórmula de gestió ​
​Tots els drets reservats