Camp de Pasqua 1978. Resum del treball fet. Branca Ràngers/Noies Guies

Share
Resum de les qüestions tractades al Camp de Pasqua 1978 pel que fa a l'organització de la unitat de Ràngers/Noies Guies. Text mecanoscrit ​
In copyright In copyright