Camp de Pasqua 1978. Resum del treball fet. Branca Llobatons/Daines

Share
Resum de les qüestions tractades al Camp de Pasqua 1978 pel que fa a la branca de Llobatons/Daines. Text mecanoscrit ​
In copyright In copyright