Aprenentatge-ensenyament. Els tres nivells de l'aprenentatge vistos en tres contextos

Franch, Joaquim
Share
Taules sobre la informació, l'aprenentatge i la inducció segons es treballi en context experiencial, en context tancat o en context obert. Text mecanoscrit ​
In copyright In copyright