L'Activitat com a joc. El joc com a mirall

Franch, Joaquim
Share
Text mecanoscrit. És l'original de la ponència presentada a les 1es Jornades d'Animació Socio-Cultural de Barcelona, titulada "L'esplai i l'educació. L'elaboració comunitària del joc" ​
In copyright In copyright