Carta de 1986-12-16 a la Diputació de Girona des de Girona

Franch, Joaquim
Share
Carta enviada a Josep V. Alhambra, de la Diputació de Girona, on s'adjunta l'informe sobre el servei que presta l'Escola del Mar a les escoles i sobre les publicacions que ofereix. L'informe porta el títol "A propòsit de l'Escola del Mar". S'hi adjunta també una còpia de la carta que l'Escola del Mar envia a les escoles amb el programa d'activitats i una còpia amb algunes anotacions de la publicació objecte de l'informe (documents que no figuren aquí) ​
In copyright In copyright