Informe sobre el funcionament de l'Escola de Formació d'Educadors en el Lleure