Memòria crítica del funcionament de l'Aula de la natura i del Taller d'història de Girona

Franch, Joaquim
Text Complet
Compartir
Memòria mecanoscrita de l'Aula de natura i del Taller d'història de Girona. Es parla dels precedents i situació actual, propòsits, referències metodològiques, conseqüències de l'opció metodològica adpoptada, materials i equipament, i exposicions. S'indica que la memòria pot servir per posar de manisfest alguns problemes reals de funcionament en un equipament similar. Document sense data ni signatura, atribuït a Joaquim Franch. Al primer full: Escola dels Estanys, Document M3 ​
​Tots els drets reservats