Proposta d'acord a la Comissió municipal permanent