La Ciutat i l'escola

Share
Document mecanoscrit sobre la relació ciutat-escola i les iniciatives de l'Ajuntament per recolzar aquesta relació. Document sense signatura. Al marge superior esquerre: Ajuntament de Girona, Educació i Cultura. Recursos educatius, Document 0/82.83 ​
In copyright In copyright