Referències per a l'acció municipal en el terreny dels recursos educatius. En base a la nova programació d'EGB, cicles inicials i mitjà

Share
Document mecanoscrit arrel de la nova programació d'EGB. Es parla de l'Aula de Natura, de l'Aula d'Història, dels programes de serveis de les associacions de pares i dels programes de salut escolar. No està signat ​
In copyright In copyright