El Treball del teatre a la classe

Share
Document mecanoscrit amb la finalitat de recolzar la preparació i la realització de muntatges teatrals a les escoles. Al marge superior dret: Recursos educatius a les escoles. Ciruclar informativa núm. 5/82 bis. No està signat ​
In copyright In copyright