Currículum professional

Franch, Joaquim
Compartir
Hi ha dues versions del currículum. Una és únicament el text mecanoscrit signat per Joaquim Franch i l'altra inclou també dades manuscrites del currículum posteriors a 1982 ​
​Tots els drets reservats