Carta de 1982-12-05 a l'Equip directiu de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB (UAB) des de Girona