Fitxa d'observació dels alumnes en pràctiques

Franch, Joaquim
Share
Fitxa per a la valoració dels alumnes en pràctiques de l'Escola Universitària de Formació del Professorat. Inclou una fitxa d'observació per part del professor de didàctica i una altra per part dels seus alumnes. Text mecanografiat. Signat PD/JF ​
In copyright In copyright