Sociometria. Anàlisi de les interaccions. Estudi dels rols

Franch, Joaquim
Share
Apunts per a les classes de l'assignatura Pedagogia (Tema 5. Tècniques d'observació dels grups) de 3r curs de l'Escola Universitària de Formació del Professorat. Text sense data ni signatura. Al marge superior dret: J.F, Enric ​
In copyright In copyright