El Gang del carrer Norton

Franch, Joaquim
Share
Exercici pràctic per a treballar el tema del lideratge i les relacions d'influència dins un grup. Exercici per a les classes de l'assignatura Pedagogia (Tema 4, annex 2) de 3r curs de l'Escola Universitària de Formació del Professorat. Text mecanoscrit sense data ni signatura ​
In copyright In copyright