El Gang del carrer Norton

Share
Exercici pràctic per a treballar el tema del lideratge i les relacions d'influència dins un grup. Inclou descripció i solució. Al marge superior dret: Formació de caps. Seminari de formadors ​
In copyright In copyright