Fer de cap

Share
Document mecanoscrit on es parla de què vol dir fer de cap: posar-se al servei d'uns nois i noies, fer una proposta i aportar un testimoni personal, ajudar al grup a organitzar-se, i obrir camps d'activitats. Al primer full: FO.CA 1977-78. Fitxa núm. 5. Totes les branques ​
In copyright In copyright