Accions, operacions i empreses

Share
Document mecanoscrit que reflexiona sobre: Valoració del paper del joc i de l'empresa en el conjunt de l'escoltisme; Dades psicològiques que permetin plantejar-se les accions dels Llobatons/Daines, les operacions dels Ràngers/Noies Guies i les empreses dels Pioners/Caravel·les. Al primer full: Debat mètodes. Document D ​
​Tots els drets reservats