Les Reunions de l'equip = Las reuniones del equipo

Franch, Joaquim
Share
Dossier mecanoscrit sobre l'acció progressiva i la preparació i execució de les reunions de l'equip de monitors. Document redactat sobre la base del llibre "Animation de groupes" de Charles Maccio. Al marge superior dret: Documents. Sèrie mitjans d'animació núm. 5. Inclou la traducció al castellà d'algunes pàgines ​
In copyright In copyright