Carta de 1979-12-01 a Victòria Camps des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Compartir
Ferrater agraeix a Camps la presentació que li va fer el 21 de novembre i també les converses que van compartir durant la seva estada a Barcelona. Li comenta l'article que Camps ha publicat, "La sinrazón de la razón", i li assenyala que tot i que és veritat que la raó no sembla suficient per caracteritzar els fins "supersuficients", el poder de recursivitat de la raó és prou fort com per seguir gaudint de la nostra confiança (encara que hi hagi un punt que aquesta confiança -o "esperança", segons Ferrater- pugui trobar-se fora de la raó mateixa) ​
​Tots els drets reservats