El Impacto soviético en el pensamiento occidental

Vicens Vives, Jaume
Share
Apunts sobre la situació de Rússia en les primeres dècades del segle XX. Es tracten les qüestions: La caída del zarismo, El gobierno provisional ruso, La revolución de octubre, Els decrets, Guerra civil, Evolució interna, Termidorianisme ​
​Tots els drets reservats