Tayllerand y la política de los tratados de 1814 a 1819

Vicens Vives, Jaume
Share
Apunts sobre Talleyrand i el seu paper en la política de França i Europa a la fi de l'Imperi napoleònic ​
​Tots els drets reservats