54. La Revolución francesa

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Apunts sobre la Revolució francesa. Es tracten les qüestions: Consideraciones generales sobre la Revolución, Morfología, Principals problemes, Criticisme kantià, Neoclasicismo en Europa ​
​Tots els drets reservats