17. Cisma anglès

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Apunts sobre la separació de l'Església d'Anglaterra del Papat. Qüestions tractades: la Guerra de les Dues Roses, La succesió d'Enric VIII, Els primers anys, El divorci, La separació de Roma, La reacció anglicana ​
​Tots els drets reservats