6. Renaixement

Vicens Vives, Jaume
Share
Apunts sobre el renaixement: existència del Renaixement, Renaixentisme i edat moderna, com s'ha considerat el Renaixement?, com cal plantejar-se el problema, factor psicològic ​
​Tots els drets reservats