[Historia moderna]

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Apunts sobre història moderna. Fulls sense títol numerats del 3 al 23 on es reflexiona sobre els límits, factors i trajectòria de la història moderna i el paper de l'historiador enla reconstrucció del passat ​
​Tots els drets reservats