Primera clase 1953-1954

Vicens Vives, Jaume
Share
Guió del primer dia de clase del curs 1953-1954 de la Càtedra d'Història Moderna i Contemporània que impartia Vicens Vives a la Universitat de Barcelona ​
In copyright In copyright