Primera clase 1952-1953

Vicens Vives, Jaume
Share
Guió del primer dia de clase del curs 1952-1953 de la Càtedra d'Història Moderna i Contemporània que impartia Vicens Vives a la Universitat de Barcelona ​
In copyright In copyright