Primera clase 1950-1951

Vicens Vives, Jaume
Share
Guió del primer dia de clase del curs 1950-1951 de la Càtedra d'Història Moderna i Contemporània que impartia Vicens Vives a la Universitat de Barcelona ​
In copyright In copyright