Primera clase 1949-1950

Vicens Vives, Jaume
Share
Guió del primer dia de clase del curs 1949-1950 de la Càtedra d'Història Moderna i Contemporània que impartia Vicens Vives a la Universitat de Barcelona ​
​Tots els drets reservats