Universidad de Barcelona. Cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de España Moderna y Contemporánea

Vicens Vives, Jaume
Share
Programa d'estudis de la Càtedra d'Història Universal Moderna i Contemporània i la Càtedra d'Història Moderna i Contemporània d'Espanya que impartia Vicens Vives a la Universitat de Barcelona juntament amb el professor J. Reglà Campistol ​
In copyright In copyright