Curso 1953-1954. Cátedras de Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de España Moderna y Contemporánea