Curso 1953-1954. Cátedras de Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de España Moderna y Contemporánea

Vicens Vives, Jaume
Share
Programa d'estudis del curs 1953-1954 de la Càtedra d'Història Universal Moderna i Contemporània i la Càtedra d'Història Moderna i Contemporània d'Espanya que impartia Vicens Vives [a la Universitat de Barcelona] juntament amb els professors J. Mercader i J. Reglà ​
In copyright In copyright