Universidad de Barcelona. Cátedra de Historia Universal Moderna. 48-49

Vicens Vives, Jaume
Share
Programa d'estudis del curs 1948-1949 de la Càtedra d'Història Universal Moderna que impartia Vicens Vives a la Universitat de Barcelona amb la col·laboració dels professors: Joan Reglà i Campistol i Vicente Salavert Roca ​
In copyright In copyright