[Telefonada: Jo sóc més que qui més]

Vicens Vives, Jaume
Share
Notes manuscrites sobre telefonada crítica i les conseqüents reflexions al respecte ​
​Tots els drets reservats