Publicaciones (excluídas las de tipo didáctico, las reseñas y la publicística)

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Llistat de llibres i articles de Jaume Vicens Vives. Document mecanoscrit amb anotacions manuscrites ​
​Tots els drets reservats