1901

Vicens Vives, Jaume
Share
Carpeta que recull notes d'articles de La Veu i del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de l'any 1901, així com diverses anotacions sobre les eleccions espanyoles de 1901, sota els diferents temes: Caciquisme, Míting nou Retiro, Unió dels catalans, Catalunya, l'Estat i Espanya, Màquina electoral, Cacics, Unión Nacional, Estat de guerra, Crítica de l'Estat, Màquina dels cacics, Junta electoral, Afer de Vic, Falsos electors, Lliga. Organització electoral, Propaganda electoral, Personal Lliga, Adhesions a Soler de Vic, Resultats eleccions de Barcelona, Eleccions diputats 19 maig 1901 ​
In copyright In copyright