La Diplomacia española en la crisis italiana de 1859

Vicens Vives, Jaume
Share
Recull de diverses versions (2 versions manuscrites, 1 còpia en paper carbó, i 1 versió mecanoscrita) de l'escrit 'La Diplomacia española en la crisis italiana de 1859' juntament amb referències bibliogràfiques i notes de fons documentals ​
In copyright In copyright