Bibliografía

Vicens Vives, Jaume
Share
Inclou 52 fitxes mecanoscrites amb referències bibliogràfiques i 8 fulls manuscrits també amb anotacions bibliogràfiques ​
In copyright In copyright