El Conde de Pallars y el condado de Foix y demás condados montañeses en relación con Fernando II

Vicens Vives, Jaume
Share
Bloc temàtic de dues parts. Una amb el sumari i referències bibliogràfiques i documentals, i l'altra amb material bibliogràfic sobre els comptats de Castellbó, Pallars i Ribagorça ​
In copyright In copyright