Doña Úrsula Germana de Foix

Vicens Vives, Jaume
Share
Bloc temàtic dividit en quatre parts. La primera aporta un sumari i referències bibliogràfiques. La segona, denominada P. de libros [possiblement Papeletas de libros], conté una selecció de notes sobre diferents lectures. A la tercera, amb el títol P. [Papeletas] de libros que no interesan, es detallen un conjunt de referències bibliogràfiques d'escàs interès. La quarta part és P. [Papeletas] de Archivo ​
In copyright In copyright