Los Judíos de la Corona de Aragón bajo el reinado de los Reyes Católicos

Vicens Vives, Jaume
Share
Bloc temàtic dividit en dos apartats i agrupat per un full amb el títol: Los Judíos de la Corona de Aragón bajo el reinado de los Reyes Católicos, Indices, Extractos de documentos y libros. En el primer apartat hi figura el sumari i referències bibliogràfiques. En el segon apartat s'aglutinen notes extretes de documents i llibres consultats ​
In copyright In copyright