Carta de 1985-05-21 a José Ferrater Mora des de Isla Verde (Puerto Rico)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría comunica a Ferrater que l'han fet professor emèrit a Puerto Rico i li agraeix que ell hagi contribuït a l'honor. Li comenta la lectura d'un llibre que pot ser de l'interès de Ferrater: "Memorias de un pornógrafo tímido", de Kenneth Patchen. Apart li envia un manuscrit que ha titulat "Prolegómenos de un empirismo trascendental", que conté l'obra filosòfica que ha treballat en els últims anys. Li comenta el contingut d'aquest treball amb detall i també el contingut que pensa redactar com a continuació d'aquest. Echeverría espera que Ferrater se´l llegeixi i li pugui fer un comentari crític. ​
​Tots els drets reservats