Carta de 1978-09-01 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Gómez Caffarena, José
Share
Gómez Caffarena envia a Ferrater la seva contribució traduïda a l'anglès al"Festschrift" en honor de Ferrater i li demana que algú en faci una revisió, ja que no ha trobat cap angloparlant que ho fes a Espanya ​
In copyright In copyright